Missie en Visie

Onze naam, ‘Studiecentrum Doorstart’, is ontstaan vanuit het besef dat ouders en scholieren vaak op zoek gaan naar buitenschoolse studiebegeleiding wanneer tegenvallende rapportcijfers daar aanleiding toe zijn. Het is echter niet zo dat, wanneer uw zoon of dochter zich bij ons aanmeldt, hij of zij met een schone lei begint. Uw kind zal een Doorstart moeten maken vanuit de soms vervelende positie waarin hij of zij kan zitten. Máár, dit hoeft uw kind niet alleen te doen. Studiecentrum Doorstart helpt hier graag bij en ziet het als haar doel iedere leerling hierbij maximaal te ondersteunen door middel van huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining.

Hoe doen wij dit?

- Door persoonlijke aandacht en motivatie. Wij zijn de betrokken gastheer/gastvrouw. Wij willen weten wat de leerling bezighoudt, waar de interesses liggen en hoe hij of zij tijd indeelt. Zo weten wij hoe we hem of haar kunnen motiveren! Om deze reden werken wij met kleine groepen en gaat kwaliteit boven kwantiteit bij huiswerkbegeleiding en bijles.

- Wij bieden een rustige plek met goede begeleiders zodat uw zoon of dochter het (huis)werk goed kan doen.

- Wij analyseren de leerstijl. Vanaf het intakegesprek proberen wij daar al een beeld van te krijgen. Soms is het zo dat er meer dan voldoende tijd in een vak wordt gestoken, maar dat er geen effectieve leermethode gebruikt wordt bij een bepaald vak. De begeleiders hebben dan ook, naast een didactische rol, een adviserende/coachende rol.

- Naast bovenstaande zullen wij soms ook moeten optreden als pedagoog. Wij maken realistische planningen met uw kind. Wij verwachten dan ook dat hij of zij, bijzondere gebeurtenissen daargelaten, die planning opvolgt en daarop aan te spreken is.

- Tenslotte met onze eigen kennis en ervaring. Onze begeleiders hebben minimaal een 2e graads lesbevoegdheid of zijn bezig met een studie tot docent. Daarnaast werken wij samen met studenten uit het hbo en het wo. Je begeleiders monitoren je studieresultaten zodat voor iedereen duidelijk is op welke punten er werk aan de winkel is.

Ontwerp: Gerrit Boeve | Realisatie Sander Heijkoop

kvk nummer : 59773030 | Ontwerp: Gerrit Boeve | Realisatie Sander Heijkoop